Psychologia
i
coaching w trudnych momentach życia

Odnaleźć Siłę

Wsparcie w kryzysie - Kraków

tel. 570 200 002

Psychologia, coaching, Kraków

Pomoc psychologiczna - oferta wsparcia

Coaching w kryzysie, Life Coaching

Psychoedukacja

Psychodietetyka

Warsztaty rozwojowe

Treningi umiejętności

Odnaleźć Siłę

Praca z klientem opiera się na trzech kluczowych nurtach terapeutycznych: Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz Dialogu Motywującym (DM). Dodatkowo są wykorzystywane techniki zaczerpnięte z terapii opartej na uważności oraz psychologii pozytywnej.

Terapia oparta na uważności umożliwia klientom świadome doświadczanie chwilowego stanu umysłu, emocji i otoczenia, co sprzyja lepszemu zrozumieniu siebie i swoich reakcji. Natomiast psychologia pozytywna skupia się na wzmacnianiu zdrowia psychicznego poprzez identyfikację mocnych stron i promowanie doświadczeń pozytywnych.

Dzięki zastosowaniu tych różnorodnych metod, możliwe jest skuteczne wsparcie w osiąganiu zamierzonych celów oraz w rozwijaniu własnych możliwości. Zastosowanie takiego holistycznego podejścia pozwala również na budowanie trwałych narzędzi adaptacyjnych, które pomagają w radzeniu sobie z przyszłymi wyzwaniami. Klienci mogą odkryć siłę wewnętrzną oraz zdolność do przekształcania życiowych trudności w możliwości rozwoju.

Pomoc psychologiczna dla pełniejszego życia:

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne jest formą wsparcia udzielaną osobom przeżywającym trudności życiowe lub kryzysy adaptacyjne. Jego celem jest zidentyfikowanie problemów i znalezienie rozwiązań w krótkim czasie.
Psycholog mobilizuje mocne strony klienta (jego wewnętrzne zasoby), pomagając mu odzyskać równowagę emocjonalną i rozwinąć umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Spotkania ze specjalistą są krótkotrwałe, skoncentrowane na rozwiązaniu konkretnego problemu klienta, poprzez udzielanie mu sprecyzowanych porad i wskazówek.

Proces poradnictwa dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta. Psycholog nie tylko wspiera lecz motywuje klienta do kontynuacji dalszej pomocy takiej jak mediacje, psychoterapia czy leczenie w specjalistycznych ośrodkach. Jednak poradnictwo psychologiczne nie jest tym samym co psychoterapia. Jest skuteczną formą pomocy dla osób zdrowych, poszukujących praktycznego wsparcia w rozwiązaniu bieżących problemów życiowych. Dzięki takiej formie pomocy każda osoba może odkryć swoją wewnętrzną siłę by nauczyć się skutecznego radzenia z trudnościami oraz wypracować strategie do osiągania własnych celów.

Coaching

Coaching to proces, który wzmacnia indywidualny, stały i kompleksowy rozwój kompetencji człowieka. Jest wsparciem, które pomaga odkryć wartości oraz mocne strony jednostki, a także budować wartościowe postawy. Poprzez coaching można rozwijać nowe strategie zachowań i skutecznie osiągać zamierzone cele. Ten proces umożliwia lepsze wykorzystanie własnych umiejętności i zdolności, prowadząc do większej kreatywności oraz wewnętrznej motywacji do działania.

Coach jest partnerem w procesie zmiany. Jego rolą jest wspieranie klienta w budowaniu pewności siebie oraz w osiąganiu przez niego wyznaczonych celów.

Uważność

Uważność (mindfulness) jest sposobem uczenia się bezpośredniego kontaktu ze wszystkim, co pojawia się w naszym życiu, dbania o siebie poprzez świadomą i systematyczną pracę z trudnymi emocjami, bólem, chorobą oraz codziennymi wyzwaniami. Istotą uważności jest powrót do przebywania w chwili obecnej i obserwowanie tego, co się wydarza.

Praktyka uważności może przynieść korzyści w zakresie poprawy koncentracji, redukcji stresu oraz wzmacniania zdolności radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Ponadto, regularne praktykowanie uważności może sprzyjać lepszemu zrozumieniu siebie oraz relacji z innymi, umożliwiając rozwój empatii i głębszego kontaktu z własnymi emocjami.

Lokalizacja